Föräldrar     

CH S*IronCoon's Jack Daniels S*Rumpkullan's Amira
Jack i helfigur Rumpkullan´s Del Chimo

 

 till fem pojkar och en flicka

Celina 12 v

S*Rumpkullan's Celina

har flyttat till familjen Kjellander

i Riddarhyttan

 

Cirruz 12 v

S*Rumpkullan's Cirruz

har flyttat till Linda m familj

i Bjurtjärn

 

Ceazar 12 v

S*Rumpkullan's Ceazar

har flyttat till familjen Jonsson

i Hållsta

 

 

Cubuz 12 v

S*Rumpkullan's Cubuz

har flyttat till familjen Andersson/Bjerkeus

i Södertälje

tillsammans med brorsan Chivaz

 

 

Cozmo 12 v

 

S*Rumpkullan's Cozmo

har flyttade till familjen Larsson

i Örebro

 

Chivaz 12 v

S'Rumpkullan's Chivaz

har flyttat till familjen Bjerkeus/Andersson

i Södertälje

tillsammans med brorsan Cubuz

Tillbaka